Грунська об’єднана територіальна громада
Сумська область, Охтирський район

Про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради»

Дата: 10.11.2023 11:23
Кількість переглядів: 261

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Грунської сільської ради  «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради»

          Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Грунської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради» разом з аналізом його регуляторного впливу.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Грунської сільської ради у розділі «Регуляторна діяльність» – «Оприлюднення проектів регуляторних актів.

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконавчим комітетом Грунської сільської ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 42733, с. Грунь, пл. ім. Остапа Вишні, 3, тел. 0544691282 або на електронну пошту zam_groun_otg@ukr.net .

 

Секретар сільської ради                                                             Наталія ДЕРЕВЯНКОПояснювальна записка

щодо обгрунтування потреби встановлення тарифів на послуги з

централізованого водопостачання, що надаються КП «Партнер» Грунської сільської ради

На території Грунської сільської ради, у сфері надання комунальних послуг з централізованого водопостачання, виробником і виконавцем таких послуг є комунальне підприємство «Партнер» Грунської сільської ради (далі КП «Партнер»).

Комунальне підприємство «Партнер» діє на підставі Статуту та ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання  були встановлені рішенням 52-ї сесії 7-го скликання  Грунської сільської ради від 24.01.2020 р. «Про затвердження тарифів по водопостачанню» та введені в дію з 24.01.2020.

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання здійснюється за такими законодавчо визначеними факторами:

- підвищення з 01.01.2023 розміру мінімальної заробітної плати до 6700 грн. на місяць, яка є основою при формуванні окладів та тарифних ставок;

- збільшення ціни на електроенергію;

- зміна цін на паливо мастильні матеріали (ПММ);

- збільшення фонду оплати праці працівників;

Введення нових тарифів планується з 01.01.2024 року. 

Порівняльна таблиця факторів за якими здійснюється встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання

Найменування фактору

Діючі тарифи

Нові тарифи

Зміна фактора в натуральних одиницях

Зміна фактора, %

Ціна електроенергії

3,2875

8,36

5,07

154

Розмір мінімальної заробітної плати

4273

6700

2427,00

56,8

Ціна ПММ

26,00

55,00

29,00

111,5

Фонд оплати праці (загальний)

170028,00

321348,00

151320,00

89

Діючі на сьогодні тарифи розраховані відповідно до плану діяльності КП «Партнер» ще на 2020 рік. У зв’язку зі зростанням тарифів на електроенергію та вартості інших матеріальних ресурсів, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати працівників підприємства, діючі тарифи на централізоване водопостачання не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.

Структура тарифу з розрахунку на 1 кубічний метр на централізоване водопостачання наведена в таблиці:

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

570,564

31,52

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

283,027

15,64

1.1.1

електроенергія

249,027

13,75

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/ очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання

0,000

0,00

1.1.3

витрати на реагенти

0,000

0,00

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

34,000

1,87

1.2

прямі витрати на оплату праці

160,800

8,88

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

83,270

4,60

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

35,376

1,95

1.3.2

амортизаційні відрахування

42,176

2,33

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,00

1.3.4

інші прямі витрати

5,718

0,32

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

43,467

2,40

1.4.1

витрати на оплату праці

0,0000

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,0000

0,00

1.4.3

амортизаційні відрахування

0,0000

0,00

1.4.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів

37,467

2,07

1.4.5

інші витрати

6,000

0,33

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

128,120

7,08

2.1

витрати на оплату праці

102,600

5,67

2.2

відрахування на соціальні заходи

22,572

1,25

2.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,00

2.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів

0,000

0,00

2.5

інші витрати

2,948

0,16

3

Витрати на збут, у тому числі:

2,290

0,13

3.1

витрати на оплату праці

0,000

0,0000

3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,00

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,00

3.4

інші витрати

2,290

0,13

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

700,974

38,73

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

2,360

0,13

7.1

податок на прибуток

0,360

0,02

7.2

чистий прибуток, зокрема:

2,000

0,11

7.2.1

дивіденди

0,0000

0,00

7.2.2

резервний фонд (капітал)

0,0000

0,00

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

2,000

0,11

7.2.4

інше використання прибутку

0,0000

0,00

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

0,0000

0,00

9

Вартість централізованого водопостачання, тис. грн

703,334

10

Середньозважений тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

38,86

11

Обсяг реалізації, тис. м3

18,100

У таблиці нижче наведені розміри діючих та планованих тарифів.

Порівняльна таблиця діючих і нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання

Найменування тарифів

Діючі тарифи
грн/м³ без ПДВ

Плановий тариф, грн./м3

без ПДВ

Відхилення планового тарифу від діючих

грн/м³

%

 Централізоване водопостачання

23,00

38,86

15,86

69

З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання виникла нагальна потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня.

Згідно з розрахунками КП «Партнер», що виконані відповідно до плану діяльності підприємства на 2023 рік, рівень тарифів повинен зрости в середньому на 69 %.

Внаслідок невідповідності рівня діючих тарифів фактичним витратам на виробництво та надавання послуг, підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, отриманих від реалізації наданих послуг, у результаті чого зростає заборгованість за енергоносії, відсутня можливість своєчасно розраховуватись по податкам і зборам. Така ситуація ставить під загрозу стабільність водопостачання сіл громади, забезпечення належного його рівня і може спричинити припинення надання послуг з централізованого водопостачання через відключення підприємства від джерел електропостачання за борги, спричинить заборгованість з виплати заробітної плати працівникам та інші непередбачувані соціальні наслідки.

Детальні розрахунки за статтями витрат наведено в додатках до заяви підприємства на встановлення тарифу.

В зв’язку із вищевикладеним, КП «Партнер» має намір здійснити зміну тарифів, з приводу чого, згідно діючого законодавства, звернувся до Грунської сільської ради для встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання.

 

Директор

КП «Партнер»                                                                          Олександр ДЯЧЕНКО

Головний бухгалтер                                              Тетяна ЯВТУШЕНКОАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Грунської сільської ради 

«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу проекту рішення розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  «Методики проведення аналізу  впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

1. Визначення проблеми

З метою забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги централізованого водопостачання КП «Партнер» Грунської сільської ради, у відповідності з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінетів Міністру України від 01 червня 2011 року № 869 (із змінами) проведено розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання.

Формування тарифу здійснено відповідно до розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання КП «Партнер».

Внесено зміни до обсягів окремих витрат, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення суми податків, фонду оплати праці, спричиненим підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, підвищення цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.

Калькулювання планових витрат, що включені до повної собівартості централізованого водопостачання, здійснено з розрахунку  станом на 01.10.2023 року.

Планування витрат, що включені до повної собівартості здійснено з урахуванням планових витрат з операційної діяльності.

Основними чинниками, що вплинули на ріст собівартості централізованого водопостачання є постійне зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати на 56,8 % з 4723 грн. до 6700 грн. з 01 січня 2023 року, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, цін на електроенергію на 154 %, цін на матеріали та послуги необхідні для проведення поточних та капітальних ремонтних робіт, розміру податків.

У разі не встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання на рівні економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво виникає загроза стабільності забезпечення споживачів усіх категорій вказаними послугами, своєчасних розрахунків і може призвести до:

• нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань;

• відключення від мереж електропостачання;

• виникнення заборгованості за отримані товари, роботи та послуги;

• від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством.

Діючий тариф не покривають фактичної собівартості послуг з централізованого водопостачання та як наслідок призводе до збиткової діяльності підприємства. Тому, щоб КП «Партнер» мало змогу вчасно розраховуватись за електроенергію, виконувати аварійні роботи та надавати якісні послуги мешканцям сіл громади, необхідно встановити нові тарифи.

В зв’язку з цим, на розгляд громадськості виноситься проект рішення виконавчого комітету Грунської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради».

2. Цілі регулювання

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги у відповідність, що забезпечить:

  • встановлення тарифів на послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат;
  • забезпечення своєчасних закупівель енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, виплати заробітної плати, сплати податків;
  • забезпечення своєчасного і в повному обсязі надання послуг з водопостачання;
  • підвищення якості послуг з водопостачання;

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі

Альтернативним заходом могло би бути надання КП «Партнер» Грунської сільської ради дотацій із  сільського бюджету  в повному обсязі на відшкодування різниці встановленого тарифу та фактичної собівартості з урахуванням рівня рентабельності, але у сільському бюджеті такі відшкодування не передбачені в зв’язку з відсутністю відповідних коштів у бюджеті.

Таким чином, альтернативні методи не можливі, тому вирішення проблеми можливе лише у разі прийняття рішенням виконавчим комітетом Грунської сільської ради даного регуляторного акту та встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання.

4. Механізм вирішення проблеми

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання на території Грунської сільської ради». Дане рішення передбачає встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, що надаються КП «Партнер» для споживачів усіх форм власності, які складатимуть:

Порівняльна таблиця тарифів на послуги з централізованого водопостачанн

Найменування тарифів

Діючі тарифи
грн/м³ без ПДВ

Плановий тариф, грн/м3

без ПДВ

Відхилення планового тарифу від діючих

грн/м³

%

 Централізоване водопостачання

23,00

38,86

15,86

69

5. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Прийняття запропонованого регуляторного акту дозволить забезпечити надання своєчасних, безперебійних послуг централізованого водопостачання за беззбитковим тарифом та можливість розвитку підприємства.

Базові групи інтересів

Місцева влада

Вигоди

Витрати

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з централізованого водопостачання;

- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг з  централізованого водопостачання

додаткових витрат не передбачається

КП «Партнер»

Вигоди

Витрати

- стабільна робота підприємства;

- надання послуг відповідної якості;

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства;

- дотримання вимог чинного законодавства

додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання та населення

Вигоди

Витрати

- забезпечення стабільного надання послуг з централізованого водопостачання

- збільшення витрат на оплату послуг з централізованого водопостачання

6. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту - до прийняття наступного регуляторного акта, який залежатиме від внесення змін до чинного законодавства та від економічних чинників (динаміка зміни вартості паливо-мастильних матеріалів, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати тощо).

7. Відстеження результативності регуляторного акту

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після набрання його чинності. В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись наступні показники:

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта;

- рівень прибутковості чи збитковості підприємства від надання послуг з водопостачання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Перший заступник

сільського голови                                                                       Роман МОСКАЛЕНКОЕкономічне обгрунтування встановлення тарифів на центральне водопостачання по населених пунктах Грунської сільської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь