Грунська об’єднана територіальна громада
Сумська область, Охтирський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Дата: 13.02.2024 16:00
Кількість переглядів: 180

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,

ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Аграрна компанія Форвард»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ – 38739629

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса: 42736, Сумська обл., Охтирський р-н, с.В’язове, вул.Гагаріна,
 буд. 21; контактний  тел. 
+38(066)-724-37-48 Email: sdsbezoht@gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика

Будівництво зрошувальної системи для вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею 400 га, що розташовані за адміністративними межами с.В’язове Грунської об’єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається створення системи дощування (зрошення) для вирощування сільськогосподарської продукції на площі 400 га.

Процес поливу розпочинається на початку червня і закінчується в кінці серпня.

Допустима інтенсивність дощу (без стоку і утворення калюж за зданою поливною нормою) у відповідності до типів ґрунтів наявної земельної ділянки (важкі грунти від 0,1 до 0,2мм/хв; середні грунти від 0,2 до 0,3 мм/хв, легкі грунти від 0,5 до 0,8 мм/хв).

Зрошувальна норма сільськогосподарських культур при водозберігаючих режимах зрошення для даної кліматичної зони України при водозабезпеченості 95% для:

*озима пшениця – 2200-2300 м3/га;

* кукурудза на зерно – 1800-2100 м3/га;

* кукурудза на силос – 2300-2500 м3/га;

* соя – 2300 – 2500 м3/га;

* буряк – 2400-2900 м3/га.

Технологія для вирощування передбачає вчасне внесення мінеральних добрив з відповідним дозуванням, обробка ґрунту від бур’яну, рослин – від шкідників та захворювань.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи розглядається краплинне зрошення.

Передбачається створення системи краплинного зрошення для вирощування сільськогосподарської продукції.

Режим краплинного зрошення розглядається відповідно до розрахунку за роком 95%-го перевищення дефіциту водоспоживання. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність передбачається здійснювати на земельних ділянках загальною площею  400 га, що розташовані за адміністративними межами с.В’язове Грунської об’єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що входять до даних полів знаходяться у користуванні ТОВ «Аграрна компанія Форвард» на умовах оренди (з фізособами, Головне управляння Держгеокадастру у Сумській області).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Збільшення врожайності сільськогосподарських культур, покращення стану та продуктивності сільськогосподарських земель, влаштування нових робочих місць, додаткове надходження коштів в місцевий бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Передбачається створення системи зрошення для вирощування сільськогосподарської продукції, а саме - озима пшениця; кукурудза на зерно; кукурудза на силос, соя, буряк.

Для поливу даних культур на весь вегетаційний період, з урахуванням кліматичної зони, розташування полів, розроблені проекти, в яких прорахована зрошувальна норма сільськогосподарських для:

*озима пшениця – 2200-2300 м3/га;

* кукурудза на зерно – 1800-2100 м3/га;

* кукурудза на силос – 2300-2500 м3/га;

* соя – 2300 – 2500 м3/га;

* буряк – 2400-2900 м3/га.

Процес зрошення розпочинається на початку червня і закінчується в кінці серпня, початок вересня.

Проектування спорудження системи зрошення здійснюється  виходячи з площі та норми посіву на 1 га. Загальна площа системи зрошення складає 400 га.

Для здійснення зрошення дощуванням культур використовується водопровідний тракт у складі: насосна станція першого підйому, продуктивністю 180м3/год, підйомом 95,0м; напірний трубопровід Ду 500-400 мм довжиною 7 981м; акумулюючий басейн об’ємом 7000м3; аванкамера насосної зрошувальної станції; насосна станція зрошення продуктивністю 180м3/год; розподільча мережа Ду 350-215мм система зрошення площею 400 га.

Подача води забезпечується насосною станцією  продуктивністю 180м3/год. напірним трубопроводом Ду 500-400мм (в тому числі: SDR 17Д – 560х33,2мм ; SDR 21Д – 560х28,7мм; SDR 26Д – 560х21,4мм) з наповненням акумулюючого басейну 7000м3 з подальшою подачею води із акумулюючого басейну трубопроводом Ду 350-215мм на розподільчу мережу системи зрошення.

Для зрошення сільськогосподарських культур передбачено поверхневий  водозабір із річки Ворскла існуючою насосною станцією продуктивністю 180м3/год, що розташована за адміністративними межами с.Куземин Грунської об’єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області. Гідрологічний режим р.Ворскла (95%; 75% водозабезпеченості).

Критерії оцінки якості зрошувальних вод відповідно ДСТУ 2730:2015 Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії.

Критерії оцінки ступеню засоленості та солонцюватості ґрунтів відповідно ВБН 33-5.5-01-97 «Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. Частина 1 - Зрошувані землі».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження:

1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.

2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати гранично допустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства та відведення стічних вод повинні здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування.

4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів

Санітарні обмеження:

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

2. Дотримання вимог до організації водоохоронних зон та прибережних захисних смуг відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). Згідно ДСП 173-96, для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів виділяється прибережна захисна смуга по обидва береги річок та навколо водойм вздовж урізу води (в меженний період) шириною 25 м;

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження: 

1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні, геологічні, гідрогеологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання водних ресурсів, ґрунту, передбачені заходи протидії заболоченню, засоленню та ерозії ґрунтів тощо. Для попередження руйнування елементів трубопроводів в результаті заморожування у зимовий період, передбачається консервація системи зрошування шляхом випуску води через гідрант спорожнення, а поверхнева частина щороку демонтуватиметься.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;

Атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та складуванні ґрунту та при роботі задіяної спецтехніки. Викиди забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть здійснюватись при роботі насосних станцій. 

Водне середовище: забір води з поверхневих водойм передбачається за допомогою насосної станції в межах дозволених норм. 

Ґрунти та земельні ресурси: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх по мірі накопичення. Вода для зрошення є розчинником солей, що надає сприятливий вплив на зростання та розвиток кореневої системи рослин, а також мікробіологічну діяльність ґрунтів, що в результаті підвищує їх родючість. Значного негативного впливу на ґрунт не передбачається.

Геологічне середовище: дотримання режимів зрошення не призведе до заболочення та засолення території. 

Рослинний та тваринний світ: негативних явищ не передбачається, можливий частковий вплив в межах дозволених норм згідно Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України».

Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки насиченню ринку якісною сільськогосподарською продукцією, влаштуванні нових робочих місць, збільшенні відрахувань з прибутку у місцевий бюджет, тощо.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної ділянки. Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається оскільки діяльність планується в межах існуючої земельної ділянки.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 2 (сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем); ст. 3, ч. 3, п. 10 (будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані); ст. 3, ч. 3, п. 11 (видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

* підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

* проведення громадського обговорення планованої діяльності;

* аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

* надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

* врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля                                                                            Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною інспекцією з архітектури та містобудування.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Грунська ОТГ: Перший заступник сільського голови

  • Москаленко Роман Ігорович т. +38(066)-208-50-23 Email: silrada-groun42733@ukr.net

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь